top of page

ליווי בתהליכי שיקום בקהילה

Success! Message received.

אני בעלת היכרות ארוכת שנים עם תחום בריאות הנפש בארץ, 
עם השינויים שמתרחשים בו ועם המוסדות העוסקים בעשייה, 
וכמובן, עם העבודה הטיפולת הטהורה.


השילוב בין טיפול וסיוע בתהליכי שיקום בקהילה הינו נדיר ולאור הכשרתי בתחום זה – אני מציעה ליווי כוללני שכזה למטופל ולמשפחתו, גם כאלה שהינם חדשים בהיכרותם עם עולם השיקום וגם לכאלה וותיקים, שלא קיבלו הכוונה מותאמת לצרכיהם. 


המערכת כיום מפרידה מתוך עיקרון בין טיפול ושיקום

כלומר, אדם לא יכול לקבל טיפול בתוך מסגרת שבה הוא עובד/לומד/חי. למרות שקיימת מחלוקת עקרונית בנושא מבחינה מוסדית, בעיניי השילוב של השניים בקליניקה הוא משמעותי ובעל ערך רב מאחר ויכולה לספק הן את המענה הרגשי ההולם והן ליווי בסבך המערכת, שהינו מסורבל ומתיש פעמים רבות ולהיות פונקציה תומכת ומאפשרת תהליכי צמיחה וגדילה עבור האדם שמגיע אליי לטיפול פסיכולוגי ולבני משפחתו כמובן (מפורט בחלק על תמיכה לבני משפחה).

bottom of page