top of page

מהו טיפול דינמי?

טיפול פסיכולוגי דינמי, נועה פרלמן קיפר - psychology therapy

פסיכולוג קליני בעל גישה דינמית מנסה להבין את מציאות חייו העכשווית של המטופל שמולו, תוך התבוננות על מציאות חייו הפנימית, דהיינו – רגשותיו, מחשבותיו ועברו.


המטרה של כל טיפול פסיכולוגי באשר הוא היא להביא לשיפור והקלה בקשיים שאיתם פונה האדם לטיפול נפשי אך פעמים רבות, אדם מגיע עם סיבה/ות מוצהרת מסוימת לטיפול ובשיח הטיפולי נפרשות למעשה שכבות הנפש וצפים נושאים מהותיים שהמטופל לא היה מודע ומחובר אליהם בהתחלה והם מצטרפים כמוקדים נוספים לעבודה בטיפול. זהו הגילוי המרגש בנפש האדם מחד ובד בבד – כרוך בחלק ניכר בכאב רגשי של לראות את הדברים נכוחה ולשהות בתוכם.

עקרונות יסוד של הטיפול הפסיכולוגי


הדברים האמורים לעיל כבר מושתתים על מספר עקרונות יסוד של טיפול פסיכולוגי פסיכודינמי -

1. העיקרון הראשון מבטא את עמדת המוצא שנפש האדם מורכבת משכבות שכבות -
יש כאלו שגלויות ויש כאלה שסמויות ואף לעיתים לא נגישות לאדם (מקרים של טראומות למשל). בתהליך של טיפול פסיכולוגי פסיכודינמי, השיח בטיפול מאפשר למטופל/ת להכיר את אותם רבדים פחות מוכרים. בצורה זו, המודעות העצמית של האדם הולכת ומתפתחת וכך הוא יכול להבין יותר את הסיבות להתנהגויות שלו במצבים מסוימים. החיבור הפנימי הזה וההיכרות הגדלה מאפשרת הגברת שליטה של האדם על התנהגותו – יכול לבחור דרכי התמודדות שונות מאלו שבחר בהן עד כה (מדברים בטיפול פסיכולוגי גם על זה – על דפוסי חשיבה אוטומטיים והיכולת לפתח חדשים).


2. העיקרון השני נובע מהתפיסה לפיה העבר משפיע על ההווה ומהחשיבות של יצירת רצף פנימי בתוך האדם של העבר-ההווה (והעתיד). כלומר – דמות האדם שניצבת לפנינו היום בטיפול מושפעת מרצף ההתנסויות והחוויות שעבר בחייו, מתוך היחסים שאפיינו את המשפחה הגרעינית שלו ועם הדמויות המשמעותיות בחייו.  

השיח על העבר מתרחש באופן יזום עמי בפגישות הראשונות בטיפול של ההיכרות וכמובן שבמהלך הטיפול, באופן אסוציאטיבי דרך התכנים שעולים. מידע על העבר מספק הקשר היסטורי ומאפשר להבנה ולתובנות להתפתח. העבר הוא כמו אור שבלעדיו מהלכים בחשיכה.


3. העיקרון השלישי, שמנחה אותי מאד בטיפול פסיכולוגי מתמקד בקשר שבין מטפל-מטופל. אני מאמינה כי דפוס היחסים שנרקם בחדר ביני לבין המטופל משקף את אותם דפוסים שמופנמים אצל המטופל לאורך חייו  ומקום רב ניתן ל"מה שקורה בחדר" בתחום זה – זו הזמדנות משמעותית לטפל בתפקידים שלוקח המטופל, באופן שבו מתייחס לאחר, במנגנוני ההגנה שסיגל לאורך השנים דרך התהוות יחסים אלו בחדר. תפקידו של פסיכולוגית קלינית הוא לגעת במקצועיות וברגישות בחלקים אלו ולפתח צורות של יחסים שונים שיקלו על המטופל ויאפשרו לו להתאמץ פחות ממה שמכיר.

 

יצירת הרצף הפנימי
 

כל העקרונות הללו יחד יוצרים גם את העיקרון האחרון שהינו משמעותי מאד בעיניי ואני מכנה אותו "יצירת הרצף הפנימי" (זה לא עיקרון הרצף המוכר אם כי התפיסה דומה) –רצף בין מחשבה לפעולה, בין נסתר לגלוי, בין עבר להווה  ובין אני-אחר.  

כל החיבורים הללו שאנו עובדים עליהם בתוך טיפול, מאפשרים למטופל להכיר את עצמו טוב יותר, להתבונן על מעשיו, להבין שהוא זה אותו אדם שחי בעבר ויכול להשפיע על מעשיו כיום ובעתיד. בעיניי הרצף הזה הוא כמו חלק מעמוד השידרה הרגשי של האדם, שצריך לחבר בו בין החוליות השונות כדי שיוכל לעמוד זקוף ויציב.

 

מוזמנים ליצור עמי קשר
גם להתייעצות והכוונה - ואנסה לסייע ככל שאוכל

bottom of page