top of page

טיפול פסיכולוגי בבית של המטופל

טיפול פסיכולוגי בבית המטופל - נועה פרלמן קיפר

אחד המאפיינים שלי כמטפלת הוא הגמישות שלי והמשאלה להתאים את עצמי לצרכים של המטופל/ת, כמובן בתנאי שזה משרת את הטיפול.

אני מאמינה שדווקא התקרבות שלי בהיענות למטופל/ת מסייעת בהתפתחות קשר הדדי ומיטיב בינינו בטיפול. 


טיפול פסיכולוגי "המסורתי"

הטיפול הנפשי מתקיים בקליניקה של המטפל ויש לכך משמעות דינמית רבה שניתן הרחיב עליה רבות. מה שאציין כאן בהקשר זה הוא המוטיב של לקיחת האחריות של המטופל על עצמו ועל מצבו בעצם הגעתו לקליניקה של המטפל. עם זאת, יש מצבים שבהם אין אפשרות להגיע לקליניקה וקיים צורך חיוני בטיפול נפשי- למשל במצבים של מגבלות פיזיות שאינן מאפשרות, היעדר ניידות, חרדות קיצוניות וממצבים אפקטיביים סוערים שאינם מאפשרים יציאה מהבית. 


אני רואה ערך רב בהגעת המטפל לטיפול בביתו של המטופל, במצבים אלו כדי לאפשר למטופל/ת לקבל את הסיוע שזקוק לו גם אם לא כל התנאים ש"רשומים בספר" מתקיימים.

ניסיון בטיפול פסיכולוגי בייתי

יש לי ניסיון רב בטיפול פסיכולוגי ביתי וברור לי כי ניתן לייצר את אותה מחוייבות בתוך בית המטופל. 
מנסיוני, אף קיימים מספר יתרונות בטיפול הביתי;

1. היכרות מקרוב עם חלקים בחייו שלא היינו יכולים לדעת על קיומם מביקור בקליניקה בלבד (ניקיון וסדר בבית למשל, אוספים שונים, תמונות ועוד).

2. הסביבה הביתית הרבה פעמים מייצרת הרגשת ביטחון עבור המטופל ומאיצה תהליכים דינמיים בטיפול. 
 

bottom of page