top of page

הצהרת נגישות

זוהי הצהרת נגישות עבור האתר נועה פרלמן - פסיכולוגית: noaperlman.co.il .

 

אמצעים לתמיכה בנגישות

נועה פרלמן נוקטת באמצעים הבאים כדי להבטיח נגישות של "נועה פרלמן - פסיכולוגית":

כלול נגישות כחלק מהצהרת המשימה שלנו

 

מצב התאמה

הנחיות הנגישות לתוכן אינטרנט (WCAG) מגדירים דרישות למעצבים ולמפתחים לשיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלות.
הוא מגדיר שלוש רמות של התאמה: רמה A, רמה AA ורמה AAA.
נועה פרלמן - פסיכולוגית הוא fully conformant עם WCAG 2.1 level AA. Fully conformant
התוכן תואם באופן מלא את תקן הנגישות ללא חריגים.

 

תאימות לדפדפנים וטכנולוגיה מסייעת

האתר נועד להיות תואם לטכנולוגיות המסייעות הבאות:

באתר זה ניתן להגדיל ולהקטין פונטים, להחליף לגווני אפור, ליצור ניגודיות צבע, ניגדיות הפוכה ורקע בהיר, ניתן לקבל הדגשת קישורים ולאפס הגדרות בלחיצה אחת. כמוכן מצורפת מפת אתר עדכנית אוטומטית

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ובטלפון הסלולארי

 

מפרט טכני

נגישות של האתר מסתמך על הטכנולוגיות הבאות כדי לעבוד עם השילוב המסוים של דפדפן אינטרנט וכל טכנולוגיות מסייעות או תוספים המותקנים במחשב שלך:

HTML

טכנולוגיות אלו מסתמכות על התאמה לתקני הנגישות המשמשים.

 

מגבלות וחלופות

למרות המאמצים שלנו להבטיח נגישות באתר, ייתכנו מגבלות מסוימות. להלן תיאור של מגבלות ידועות ופתרונות אפשריים. אנא צור איתנו קשר אם אתה מבחין בבעיה שאינה מופיעה למטה.

מגבלות ידועות עבור האתר:

אין אפשרות להגיב בתוך האתר: עבור איקונים באתר - ייתכן שאין חלופות טקסט איכות מערכת האתר.
אנו עוקבים אחר הערות משתמשים ובדרך כלל מתקנים בעיות תוך 2 ימי עסקים.
אנא השתמש בלחצן 'דווח על בעיה' אם אתה נתקל בבעיה.

 

מָשׁוֹב

נשמח לקבל את המשוב שלך על נגישות האתר.
אנא הודע לנו אם אתה נתקל במחסומי נגישות:

טלפון: 054-5363373

אימייל: noaperlman@hotmail.com 

כתובת אורח: קיבוץ עינת

כתובת דואר: 4880500

https://g.page/noaperelman-Psychologist?gm

אנו מנסים להגיב למשוב בפניםעד 3 ימי עסקים.

הצהרה זו נוצרה ב 1 באוגוסט 2023 תוך שימוש בכלי מחולל הצהרות נגישות של W3C .

bottom of page